Folk bag om

Folk bag om

Personer i Kulturhuset

Huset tilhører Randers Kommune, der betaler forbrugsudgifter, og varetager den udvendige vedligeholdelse.

Bestyrelsen i foreningen Kulturhus Langå sørger for at koordinere de opgaver, der skal løses i forbindelse med den daglige drift. Alt er frivilligt arbejde – også det arbejde John Pedersen udfører som pedel.

Ved større opgaver inddrages Randers Kommunes Ejendomsservice, der i første led er repræsenteret ved Peter Andersen, der er teknisk servicemedarbejder på Langå Skole.

Pedeller

Peter Andersen

Pedel

John Pedersen

Frivillig pedel

Bestyrelsen

Per Christensen

Næstformand – fung. pedel

Per Hedelund

Sekretær

Rikke Stolz

Kommunikation, PR og fundraising

Jim Davidsen

Kommunikation, PR og fundraising

Verny Olsen

Bestyrelsesmedlem

Brian Andreasen

Kasserer